Referenser

“Försök inom bageri är en hel vetenskap, smak, textur och reologi är en del saker att ta hänsyn till.

Jag fick äran att jobba med en projektledare som heter Annika Sahlström. Hon kom att bli som en "mentor" för mig med all kunskap hon satt inne med.

Ett bageriprojekt går ju sällan spikrakt, man stöter på patrull och kör fast. Och då var Annika en klippa, hennes ledarskap hjälpte oss att behålla inspirationen med glädje. Annika har alla de egenskaper som en bra projektledare borde ha, lyhördhet, kunskap, full med idéer och en mycket bra ledare. En bra ledare har man med sig från början ända fram till färdig produkt och delad glädje är dubbel glädje”

Susanne Ljungberg,
Nestlé R&D Center Bjuv
Bageritekniker

“Annika Sahlström jobbade som projektledare i några mindre samt ett större, kombinerat projekt "Hotfill" under min tid som Director Equipment Development & Supply inom Tetra Recart AB. Tetra Recart är ett bolag inom Tetra Pak vars uppgift är att utveckla och marknadsföra förpackningar och maskiner för konserverad mat.

I rollen som projektledare fungerade Annika mycket väl och åstadkom bra resultat. Inte minst genom sin utmärkta förmåga att engagera och entusiasmera hela projektgruppen. Ett resultat som kräver stor social kompetens eftersom organisatoriskt medlemmarna var spridda på flera håll inom Sverige och Italien. Även rent tekniskt visade Annika en förmåga att snabbt inhämta, analysera och presentera svårigheter och förslag på lösningar för att komma vidare och ta projektet i mål. Klart godkänd även på den ekonomiska delen av projektledningen.

Produkten TRC Hotfill är i kommersiellt bruk sedan flera år med mycket bra resultat. Största användningsområdet är olika konserverade tomatprodukter.

Mvh”

Karl Håkansson,
Director Development & Supply
Tetra Recart AB

“Annika är en otroligt sprudlande person som har mycket att ge.  Som mentor är hon smart och duktig på att lyssna till varje individs behov.”

Filippa Wahlgren,
Civilinjenjör Industriell Ekonomi med Technology Management

“Annika Sahlström arbetade som min huvudprojektledare i ett stort, internationellt projekt med syfte att ta fram en vidareutvecklad förpackningslinje inklusive fälttest hos kund i Italien. Projektet innehöll många utmaningar i form av utlokaliserade, internationella projektmedlemmar, utmanande teknikutveckling, kund-och marknadsbolagsrelationer, konflikthantering, tidplansoptimering, snabba beslut och flexibelt, situationsanpassat, internationellt ledarskap. Annika var en kunnig, drivande, målstyrd och omtyckt projektledare. Hon fick alla projektmedlemmar inklusive kund och marknadsbolag att effektivt och framgångsrikt arbeta mot samma mål.

Tillsammans tog vi fram en totallösning för pastöriserade produkter i den nya förpackningen som Tetra Pak har lanserat under namnet Tetra Recart. Den finns sedan flera år tillbaka ute på butikshyllorna.

Jag ansvarade för nyutveckling av en helt ny typ av Pasteur och ett mycket komplicerat fyllsystem. Få trodde att vi skulle lyckas men Annikas sätt att hantera alla motgångar på vägen var imponerande. Idag är det en succé. Malmö 2013-06-18”

Jan Lagerstedt,
Senior Technical Advisor, Tetra Pak
Numera Senior Advisor Knightec AB

Som Projektledare.

Annika var ansvarig för ett nytt förpacknings system inom Tetra Recart. För att lyckas med detta tillsattes en komplett arbetsgrupp där alla fick tydliga rollbeskrivningar i projektet och ett stort förtroende att driva sitt ansvarsområde. Annika fick alla att känna ett stort engagemang och det var naturligt att alla hjälptes åt för att projektet skulle uppnå sina mål. Arbetsbelastningen var extremt hög i vissa perioder men Annika visade alltid ett lugn och en positiv inställning. När man stötte på problem som var svårlösta var det alltid enkelt att vända sig till Annika som är ett oerhört kunnigt bollplank. Annika har alltid varit en god lyssnare och kan ställa de rätta frågorna som gör att man kan tänka utanför boxen. Detta skapar en självkänsla som gör att det blir naturligt att bli kreativ och våga gå utanför gränserna. I Annikas närvaro känner man sig aldrig dum.

Som Chef.

Annika var min chef i två år. Som chef under dessa två år ändrade sig aldrig Annika som person utan hade kvar alla goda egenskaper som Annika har. Annika tycker gott om alla och litar på att du gör ditt bästa för att uppnå uppsatta mål och är inte rädd för att säga ifrån om man missköter förtroendet. Frihet under ansvar är viktigt för Annika och även att trivas och ha roligt både på jobbet och på fritiden. Annikas dörr stod alltid öppen om man ville prata eller att ventilera ett problem, fantastisk som bollplank. Annika har en förmåga att förklara företagsstrategi på ett sätt som gör det möjligt för alla att förstå vad som är viktigt och hur den enskilde kan bidra till att företaget ska komma vidare. Annika har även lätt för att se människors starka och svaga sidor, de starka sidorna försöker Annika alltid förbättra så att man får en bra självkänsla som gör det möjligt att även jobba med sina svaga sidor. Detta har jag aldrig sett någon annan chef göra. Annika uppmuntrade även den lilla gruppen till företagsaktiviteter utanför företaget om det stärkte gruppdynamiken.Därför vill jag ge Annika min allra högsta rekommendation”

Anders Andersson,
Laboratory Engineer
Tetra Pak

“Annika är en ledare med mycket positiv energi och stor kapacitet. Strukturerad, planerad och fokuserad, vilket lägger en bas för hur projekt och arbetsuppgifter ska genomföras,  och fastslår var vi är på väg. Har lätt att sätta sig in i verksamheten och är resolut i beslutsfattande. Kräver mycket av sig själv och också av sina medarbetare.

Motiverar och inspirerar sitt team och andra med sin kunskap, sina många idéer och sitt glada sätt. Det blir aldrig tråkigt att arbeta för Annika, i strukturen finns plats för skratt och glada upptåg.

Har arbetat med Annika sen hösten 2006 till 2013, först på Skandinavisk nivå och från 2010 på internationell nivå. Annika har under dessa år varit min chef.”

Monica Olofsson,
Int. Food Legislation Manager
Cloetta

“When reporting to Annika, I have experienced her as a great manager and a strong leader. To have had her as manager has been a beneficial start in my career as I have gained advantage of Annika's ability to coach in project management, leadership and change management. Annika is a role model that walks the talk and shows by example how to manage and lead changes within an organisation, something which she has a proven history record of. I have also enjoyed working with Annika due to her interpersonal competences as she is a great listener, always look for the best in her employees as well as know true meaning of the empowerment.”

Meriem Manouchi
Project Manager Special Projects
Cloetta

“Under de senaste två åren har Annika Sahlström varit min mentor. Dessa två år var för undertecknad fyllda med självförtroende inför arbetslivet men även oro och ångest för vad som skulle komma. Annika Sahlström kunde ingjuta mod men även ta ner mig på jorden, en kombination som fick mig att växa. Anledning till mitt val av Annika Sahlstöm som mentor grundade sig i hennes väldigt positiva utstrålning och hennes stil av "raka rör", hörnstenar i hennes sätt att vara och i hennes mentorskap.

Annika Sahlströms ärliga sätt att berätta om aktuella managementfrågor som hon handskades med som hög chef på och om hennes tidigare erfarenheter som projektledare gav mig som adept nyttig insikt i hanteringen av chefer, medarbetare och kollegor. Vad Annika Sahlström även lärde mig var vikten av tydliga mål, att vara tydlig mot sig själv och andra med vart man vill komma.

Vår relation som adept och mentor har gett min insikt i såväl stora och små frågor, från management och ledarskap till familj och vardagsliv. Annika Sahlström var ett viktigt stöd under mina studier och kommer att fortsätta vara det när jag nu går in yrkeslivet.”

Viktor Svanström
Master i Technology Management
Lunds Universitet

“Annika har ett genuint intresse för andra och ser potentialen i individen. I rollen som chef har hon en tilltro till sina medarbetare och får dem att utvecklas och får fram det bästa i varje medarbetare.

Hennes energi och livsglädje smittar lätt av sig till omgivningen och skapar en positiv anda i teamet.

Annika har genomslagskraft för att skapa nya arbetsmetoder och öppnar vägar för samarbete mellan avdelningar internt och med externa företag.

Genom sitt ledarskap inspirerade och motiverade Annika mig alltid. Jag ger Annika mina bästa rekommendationer.”

Zara Gustafsson
Innovation Manager
Nordic Leaf Sverige AB

“Känner Annika sedan början på 2000. Arbetade i hennes Tetra Recart utveckling projekt "Hot Fill" under flera år. Annika som projekt ledare visade unika professionella och sociala egenskaper. Har en utom ordentlig förmåga att framkalla hos sina medarbetare det bästa dem har. Är mycket duktig på att ge "feed back", även i emotionella frågor. Hennes mjuka och tilltalande sätt är en guldgruva för människor som blickar framåt. Jag själv har ändrat mycket av mitt sätt på "möta andra" fronten tack vare henne. Jag märkte snabbt att det gav positivt resultat i mitt arbete.

Annika är strukturerad och välorganiserad, tappar aldrig fokus på målet hon sätter upp. Annika är en konstnär på att skapa en trivsam atmosfär i gruppen som samarbetar till att uppnå ett gemensamt mål. Hon är duktig observatör och ger individen den uppmärksamhet som behövs. Inte för mycket och inte för lite.

Annika har lätt att skaffa kontakter och har ett alltid en stor sköra människor rund om sig. Hennes positiva attityd gör att människor, oberoende kön och ålder, dras till henne. Hon kan bli mycket entusiastisk när hor tror på något samtidigt som hon litar, ibland lite för mycket, på folk som hon arbetar tillsammans med.

Annika är mycket professionell på allt vad hon gör, lämnar aldrig något åt slumpen, gräver djupt i frågorna tills hon är nöjd. Detta gör i sin tur att resultaten från hennes arbete ligger på dem översta kvalitets hyllorna.

Annika är en av dem få personer jag skulle vilja jobba med igen.”

Zbigniew Cejrowski
Forming Specjalist
Tetra Recart AB - Lund

 
Joomla Templates by Joomlashack